{{currentDateTime | date:'dd.MM.yyyy HH:mm:ss'}}
Doba prihlásenia: {{userLoggedInfo.userLoggedTime.diffTimeFormatted}}
{{'leftColumn.selected'|translate}} ({{favoriteEvents.data.length}})
{{event.score}} {{event.statusOutputText}} 
{{event.visual.leftDetailToShow.name}}
{{odd.name}} {{odd.rate| number:2}}
{{'match.no_selected_event'|translate}}
{{offer.title | translate}} ({{offer.numberOfItems}})

{{eventType.name}} ({{eventType.numberOfItems}})

{{event.score}} {{event.statusOutputText}} 
{{event.visual.leftDetailToShow.name}}
{{odd.name}} {{odd.rate| number:2}}
{{favoriteEvents.data.length}}
{{eventType.numberOfItems}}
 
 
{{'coupon.titleCoupon'|translate}}
{{couponData.visual.finalMessage}}
{{couponData.visual.hintText}}
{{'coupon.yourcouponhaserrors' | translate}}
{{error.message}}
{{'coupon.synotTipsListTitle4' | translate}} {{'coupon.synotTipsListTitle2' | translate}} {{'coupon.synotTipsListTitle1' | translate}} {{'coupon.synotTipsListTitle3' | translate}}
{{row.eventTitle}}
{{row.lineNumber}} {{row.detailName}}
{{'coupon.label_tip' | translate}} {{row.oddTitle}}
{{row.rate | number:2}}
{{rowError.message}}
Produkt
{{'coupon.label_stake' | translate}}
{{couponData.visual.currency}}
{{couponData.stakeSecondToShow | number:2}} {{settingsData.defaultCurrencyAbbreviation}}
{{'coupon.label_barCode' | translate}}
{{'coupon.label_MP' | translate}} {{couponData.MP | number:2}} {{couponData.visual.currency}}
{{couponData.MPSecond | number:2}} {{settingsData.defaultCurrencyAbbreviation}}
{{'coupon.label_result_rate' | translate}} {{couponData.resultRate | number:2}}
{{'coupon.label_possible_payout' | translate}} {{couponData.possiblePayout | number:2}} {{settingsData.defaultCurrencyAbbreviation}}
{{'coupon.label_accept_higher_rate' | translate}}
{{'coupon.label_accept_any_rate' | translate}}
{{'coupon.synotEmptyTicketHeader'|translate}}
{{'coupon.synotEmptyTicketAdvert'|translate}}
{{'coupon.synotEmptyTicketInfo'|translate}}
{{'coupon.betsNotAllowed'|translate}}
{{'myBets.title'|translate}}
{{'myBets.titleSent'|translate}} {{'myBets.titleStake'|translate}} {{'myBets.titleRate'|translate}} {{'myBets.titlePrize'|translate}} {{'myBets.titleState'|translate}}
{{bet.betPaid|date:'HH:mm'}} {{bet.stake}} {{bet.rate|number:2}} {{bet.prize|number:2}} {{'myBets.detailLink'|translate}}
{{'myBets.loading'|translate}}
{{resultNotFoundText|translate}}
{{'myBets.loading'|translate}}

{{betDetail.identifierSecure}}
{{betDetail.stateResult}}
{{betDetail.couponPaid | date:'d. M. yyyy HH:mm:ss'}}
{{betDetail.stake | currency:"€":2}}
{{betDetail.rate | number : 2}}
{{betDetail.rateAdvantageFactor | number : 2}}
{{betDetail.rateAdvanced | number : 2}}
{{betDetail.prizePotential | currency:"€":2}}
{{betDetail.prizePaidAmount | currency:"€":2}}
{{betDetail.winPaid | currency:"€":2}}
{{betDetail.betTypeName}}
{{betDetail.couponTypeName}}
{{betDetail.cinchCount}}
{{betDetail.channelName}}
{{betDetail.alarmTitle}}
{{betDetail.alarmTooltip}}
{{'detail.groupShort'|translate}}
{{item.groupName}}
{{item.categoryName}}
{{item.lineNumber}}  {{item.eventName}}
{{item.tipNameShort}} {{item.rate | number : 2}} {{item.resultText}} {{item.resultText}}
{{item.combination}} {{item.rate | number : 2}} {{item.stake | currency:"€":2}} {{item.prize | currency:"€":2}}
OK: {{cashOutData.finalMessage}}
{{error}}
{{cashOutData.cashOutQuestion}}
{{'master.labelAllActionList'|translate}}
{{action.timeText}}
{{title}}
{{categoryPathLong}}
{{categoryId}}
{{action.timeText}}
{{action.adjustedName}}
{{'leftColumn.mouseOverActionsLoading'|translate}}
TIKETY NA PREDAJ
{{bet.date|date:'HH:mm'}} {{bet.stake}} {{bet.prize}} {{bet.cashOutText}}
{{'master.synotTicketCheckTitle'|translate}}
{{'master.synotTicketCheckText'|translate}}:
Chat
{{'chat.sendingText'|translate}}
{{'chat.loginToSendMessageInfo'|translate}}
{{sendingInfo.errorMsg}}
{{message.nickname}} {{message.nickname}} > {{message.replynickname}} [{{message.time | date: 'HH:mm'}}]:
{{'chat.loadingMessagesText'|translate}}
{{loadingInfo.errorMsg}}

Benefit klub:

Benefit Klub

Tu nájdete všetky výhody a bonusy, ktoré Synot Tip ponúka všetkým registrovaným zákazníkom.

Váš operátor online:

Operátori sú pripravení Vám pomôcť v dobe od 8:00 hod do 24:00 na telefónnom čísle: 0800 198 198 VOLAJTE ZDARMA

{{eventType.name}} ({{eventType.numberOfItems}})

{{event.score}} {{event.statusOutputText}} 

{{'general_messages.loadingContent' | translate}}