Zapni si naše upozornenia a získaj informácie o novinkách a akciách ako prvý.
12.07.2020 06:12:29

Ponuka športov:

x Štandard 12
Vybrať všetky
Zrušiť všetky
zobraziť

Stolný tenis

Medzištátny Setka Cup 2020, dvojhra - muži (Ukrajina)

Kód Uzavretie Štandard 12 1 2
172427 DNES 07:00 Shulepov, Maksym - Voronenkov, Vladimir 1,60 2,06
173985 DNES 07:05 Vakhrushev, Victor - Khakhamidi, Pavlo 2,17 1,54
174022 DNES 07:10 Vietrov, Vitalii - Stepankov, Sergii 1,60 2,06
174063 DNES 07:15 Minenko, Yaroslav - Kasianyk, Nazar 2,15 1,55
170758 DNES 07:35 Scherbak, Andrey - Sevastianov, Mykyta 1,75 1,85
172466 DNES 07:45 Arevkin, Timofey - Makovka, Yaroslav 2,17 1,54
149684 DNES 07:50 Yatsenko, Sergey - Yurenev, Oleh 1,56 2,13
172454 DNES 08:00 Boiko, Leonid - Korniyenko, Nikolay 2,25 1,50
173993 DNES 08:05 Liushnia, Oleksandr - Gomilko, Oleksandr 1,29 2,98
173066 DNES 08:10 Rubanka, Ihor - Bilobrov, Volodymyr 1,56 2,13
172471 DNES 08:15 Martyniuk, Andrii - Burdelnyy, Sergey 1,40 2,52
149690 DNES 08:20 Pereguda, Oleg - Tsoi, Konstiantyn 1,56 2,13
173994 DNES 08:35 Vakhrushev, Victor - Sevastianov, Mykyta 3,28 1,24
174122 DNES 08:40 Vietrov, Vitalii - Mrykh, Maksym 2,15 1,55
174126 DNES 08:45 Minenko, Yaroslav - Makovka, Yaroslav 1,59 2,07
172416 DNES 09:00 Korniyenko, Nikolay - Voronenkov, Vladimir 1,80 1,80
174140 DNES 09:05 Gomilko, Oleksandr - Khakhamidi, Pavlo 1,85 1,75
173070 DNES 09:10 Bilobrov, Volodymyr - Stepankov, Sergii 1,91 1,70
172479 DNES 09:15 Burdelnyy, Sergey - Kasianyk, Nazar 2,40 1,44
149696 DNES 09:20 Yatsenko, Sergey - Tsoi, Konstiantyn 2,15 1,55
172417 DNES 09:30 Boiko, Leonid - Retynskyi, Serhii 1,80 1,80
171049 DNES 09:35 Scherbak, Andrey - Liushnia, Oleksandr 2,55 1,39
172480 DNES 09:45 Arevkin, Timofey - Martyniuk, Andrii 1,44 2,40
149784 DNES 09:50 Ponomarenko, Oleg - Yurenev, Oleh 1,99 1,64
172418 DNES 10:00 Shulepov, Maksym - Korniyenko, Nikolay 1,55 2,15
174037 DNES 10:05 Vakhrushev, Victor - Gomilko, Oleksandr 2,40 1,44
173720 DNES 10:10 Vietrov, Vitalii - Bilobrov, Volodymyr 1,55 2,15
172481 DNES 10:15 Minenko, Yaroslav - Burdelnyy, Sergey 1,39 2,55
174102 DNES 10:35 Liushnia, Oleksandr - Sevastianov, Mykyta 1,50 2,25
173724 DNES 10:40 Rubanka, Ihor - Mrykh, Maksym 1,75 1,85
172482 DNES 10:45 Martyniuk, Andrii - Makovka, Yaroslav 1,80 1,80
149791 DNES 10:50 Yatsenko, Sergey - Ponomarenko, Oleg 1,35 2,70
172455 DNES 11:00 Voronenkov, Vladimir - Retynskyi, Serhii 1,55 2,15
171131 DNES 11:05 Scherbak, Andrey - Khakhamidi, Pavlo 1,80 1,80
172483 DNES 11:15 Arevkin, Timofey - Kasianyk, Nazar 1,64 1,99
172458 DNES 11:30 Boiko, Leonid - Shulepov, Maksym 1,80 1,80
174129 DNES 11:35 Vakhrushev, Victor - Liushnia, Oleksandr 2,15 1,55
173725 DNES 11:40 Vietrov, Vitalii - Rubanka, Ihor 1,31 2,88
172484 DNES 11:45 Minenko, Yaroslav - Martyniuk, Andrii 1,80 1,80
149800 DNES 11:50 Pereguda, Oleg - Yurenev, Oleh 1,64 1,99
172419 DNES 12:00 Korniyenko, Nikolay - Retynskyi, Serhii 2,88 1,31
171193 DNES 12:05 Scherbak, Andrey - Gomilko, Oleksandr 1,99 1,64
172485 DNES 12:15 Arevkin, Timofey - Burdelnyy, Sergey 1,49 2,27
173995 DNES 12:35 Sevastianov, Mykyta - Khakhamidi, Pavlo 1,91 1,70
173777 DNES 12:40 Mrykh, Maksym - Stepankov, Sergii 1,91 1,70
174057 DNES 12:45 Makovka, Yaroslav - Kasianyk, Nazar 1,45 2,36
149342 DNES 12:50 Pereguda, Oleg - Ponomarenko, Oleg 1,80 1,80
173773 DNES 13:00 Shulepov, Maksym - Retynskyi, Serhii 1,70 1,91
172078 DNES 13:05 Vakhrushev, Victor - Scherbak, Andrey 3,15 1,26
173019 DNES 13:15 Minenko, Yaroslav - Arevkin, Timofey 1,91 1,70
149442 DNES 13:20 Tsoi, Konstiantyn - Yurenev, Oleh 1,80 1,80
172426 DNES 13:30 Boiko, Leonid - Voronenkov, Vladimir 1,80 1,80
174024 DNES 13:35 Liushnia, Oleksandr - Khakhamidi, Pavlo 1,64 1,99
174025 DNES 13:40 Rubanka, Ihor - Stepankov, Sergii 1,80 1,80
173060 DNES 13:45 Martyniuk, Andrii - Kasianyk, Nazar 1,80 1,80
149449 DNES 13:50 Yatsenko, Sergey - Pereguda, Oleg 1,44 2,40
173996 DNES 14:05 Gomilko, Oleksandr - Sevastianov, Mykyta 2,25 1,50
174043 DNES 14:10 Bilobrov, Volodymyr - Mrykh, Maksym 1,55 2,15
173059 DNES 14:15 Burdelnyy, Sergey - Makovka, Yaroslav 2,15 1,55
174056 DNES 14:30 Yurchenko, Kyrylo - Chornobab, Volodymyr 2,70 1,35
149661 DNES 14:35 Pitsyk, Sergey - Oranskiy, Igor 1,50 2,25
150786 DNES 14:40 Stepanenko Yevhenii - Kozachenko, Anatoly 1,64 1,99
149676 DNES 14:45 Tkachenko, Artem - Avgustov, Aleksey 2,07 1,59
149688 DNES 14:50 Ponomarenko, Oleg - Tsoi, Konstiantyn 2,25 1,50
174094 DNES 15:00 Kozachuk, Ivan - Tur, Anton 1,80 1,80
149693 DNES 15:05 Bortsov, Dmitriy - Litvinov, Vladislav 1,34 2,74
149699 DNES 15:10 Gudimenko, Dmytro - Hrymovskyi, Oleksii 1,93 1,69
149773 DNES 15:15 Mytsyk, Alexander - Zapletniuk, Anatolii 1,56 2,12
149798 DNES 15:25 Hnoievoi, Roman - Yevhen, Kyi 1,50 2,25
174106 DNES 15:30 Omelchuk, Ivan - Diachenko, Viacheslav 1,80 1,80
149802 DNES 15:40 Teteruk, Michael - Kapinus, Rodion 1,40 2,51
149360 DNES 15:45 Zaporozhets, Dmitriy - Diachenko, Ivan 2,25 1,50
149434 DNES 15:55 Kolesnik, Yuriy - Maxim, Balakirev 1,22 3,44
174097 DNES 16:00 Yurchenko, Kyrylo - Tur, Anton 2,12 1,56
149466 DNES 16:05 Pitsyk, Sergey - Litvinov, Vladislav 1,85 1,75
150862 DNES 16:10 Stepanenko Yevhenii - Hrymovskyi, Oleksii 1,60 2,05
149673 DNES 16:15 Tkachenko, Artem - Zapletniuk, Anatolii 1,80 1,80
149680 DNES 16:25 Kostuk, Borys - Solomko, Ruslan 2,12 1,56
177074 DNES 16:30 Diachenko, Viacheslav - Chornobab, Volodymyr 1,69 1,93
149685 DNES 16:35 Holomoz, Aleksey - Oranskiy, Igor 2,15 1,55
149697 DNES 16:40 Kapinus, Rodion - Kozachenko, Anatoly 1,40 2,51
149710 DNES 16:45 Diachenko, Ivan - Avgustov, Aleksey 1,80 1,80
149785 DNES 16:50 Klymenko, Kostiantyn - Leonenko, Oleksandr 1,85 1,75
149794 DNES 16:55 Hnoievoi, Roman - Maxim, Balakirev 1,34 2,74
174123 DNES 17:00 Kozachuk, Ivan - Omelchuk, Ivan 1,80 1,80
149343 DNES 17:10 Gudimenko, Dmytro - Teteruk, Michael 2,17 1,54
149405 DNES 17:15 Mytsyk, Alexander - Zaporozhets, Dmitriy 1,60 2,05
149443 DNES 17:20 Gonchurak, Alexander - Varchenko, Vladimir 2,12 1,56
149463 DNES 17:25 Solomko, Ruslan - Yevhen, Kyi 1,60 2,05
174124 DNES 17:30 Yurchenko, Kyrylo - Diachenko, Viacheslav 1,45 2,36
149678 DNES 17:35 Pitsyk, Sergey - Holomoz, Aleksey 1,64 1,99
150923 DNES 17:40 Stepanenko Yevhenii - Kapinus, Rodion 1,54 2,17
149682 DNES 17:45 Tkachenko, Artem - Diachenko, Ivan 1,69 1,93
149689 DNES 17:50 Udovenko, Ivan - Melnykov, Volodymyr 2,12 1,56
149774 DNES 18:10 Teteruk, Michael - Hrymovskyi, Oleksii 1,56 2,12
149789 DNES 18:15 Zaporozhets, Dmitriy - Zapletniuk, Anatolii 1,36 2,68
149799 DNES 18:20 Klymenko, Kostiantyn - Varchenko, Vladimir 2,17 1,54
149334 DNES 18:25 Hnoievoi, Roman - Solomko, Ruslan 2,17 1,54
174133 DNES 18:30 Kozachuk, Ivan - Chornobab, Volodymyr 1,60 2,05
149435 DNES 18:35 Bortsov, Dmitriy - Oranskiy, Igor 1,36 2,65
149447 DNES 18:40 Gudimenko, Dmytro - Kozachenko, Anatoly 1,60 2,05
149660 DNES 18:45 Mytsyk, Alexander - Avgustov, Aleksey 2,74 1,34
149674 DNES 18:50 Melnykov, Volodymyr - Leonenko, Oleksandr 1,50 2,25
149686 DNES 18:55 Kostuk, Borys - Maxim, Balakirev 1,80 1,80
174130 DNES 19:00 Yurchenko, Kyrylo - Omelchuk, Ivan 2,74 1,34
151107 DNES 19:10 Stepanenko Yevhenii - Teteruk, Michael 2,05 1,60
149691 DNES 19:15 Tkachenko, Artem - Zaporozhets, Dmitriy 1,54 2,17
149698 DNES 19:20 Gonchurak, Alexander - Udovenko, Ivan 2,12 1,56
149771 DNES 19:25 Kolesnik, Yuriy - Yevhen, Kyi 1,80 1,80
174131 DNES 19:30 Kozachuk, Ivan - Diachenko, Viacheslav 2,12 1,56
149795 DNES 19:35 Bortsov, Dmitriy - Holomoz, Aleksey 1,36 2,65
149801 DNES 19:40 Gudimenko, Dmytro - Kapinus, Rodion 1,40 2,51
149353 DNES 19:45 Mytsyk, Alexander - Diachenko, Ivan 1,75 1,85
149416 DNES 19:50 Klymenko, Kostiantyn - Melnykov, Volodymyr 2,74 1,34
149464 DNES 19:55 Hnoievoi, Roman - Kostuk, Borys 1,45 2,36
174132 DNES 20:00 Tur, Anton - Chornobab, Volodymyr 1,60 2,05
149672 DNES 20:05 Litvinov, Vladislav - Oranskiy, Igor 1,60 2,05
149679 DNES 20:10 Hrymovskyi, Oleksii - Kozachenko, Anatoly 2,05 1,60
149683 DNES 20:15 Zapletniuk, Anatolii - Avgustov, Aleksey 2,12 1,56
149695 DNES 20:20 Udovenko, Ivan - Varchenko, Vladimir 2,12 1,56
149709 DNES 20:25 Kolesnik, Yuriy - Solomko, Ruslan 1,55 2,15
174141 DNES 20:30 Yurchenko, Kyrylo - Kozachuk, Ivan 1,69 1,93
151121 DNES 20:40 Stepanenko Yevhenii - Gudimenko, Dmytro 1,75 1,85
149783 DNES 20:45 Tkachenko, Artem - Mytsyk, Alexander 1,60 2,05
149790 DNES 20:50 Gonchurak, Alexander - Leonenko, Oleksandr 1,40 2,51
149341 DNES 20:55 Maxim, Balakirev - Yevhen, Kyi 2,36 1,45
174149 DNES 21:00 Omelchuk, Ivan - Chornobab, Volodymyr 1,80 1,80