Zapni si naše upozornenia a získaj informácie o novinkách a akciách ako prvý.
12.07.2020 04:31:07

Ponuka športov:

x Štandard 12
Vybrať všetky
Zrušiť všetky
zobraziť

Stolný tenis

Medzištátny TT Cup

Kód Uzavretie Štandard 12 1 2
173765 DNES 06:50 Didukh, Viktor - Pismenniy, Evgeniy 1,62 2,03
173987 DNES 06:55 Omelchuk, Bogdan - Zaika, Bogdan 1,54 2,17
173761 DNES 07:25 Gogenko, Sergiy - Tsybulin, Sergey 1,56 2,13
174660 DNES 07:30 Harenko, Stanislav - Shchytka, Oleksandr 1,31 2,88
174610 DNES 07:35 Shcherbak, Denys - Zhukovskij, Aleksandr 1,85 1,75
174797 DNES 07:50 Maksimiv, Sergey - Kolos, Yury 1,34 2,74
174017 DNES 08:00 Artem, Gubenko - Teterya, Yuriy 1,45 2,37
174120 DNES 08:05 Yanishevskiy, Ilya - Vasylchuk, Pavlo 1,69 1,93
174659 DNES 08:10 Boiko, Serhii - Schepanskiy, Yuriy 1,25 3,21
125233 DNES 08:20 Guchok, Andrey - Lohosha, Dmytro 1,18 3,82
177143 DNES 08:25 Zenyuk, Andrey - Pidleteichuk, Petro 2,25 1,50
174115 DNES 08:35 Didukh, Viktor - Tsybulin, Sergey 2,66 1,36
174109 DNES 08:40 Omelchuk, Bogdan - Shchytka, Oleksandr 1,60 2,06
174764 DNES 08:45 Tkachenko, Oleksandr - Zhukovskij, Aleksandr 1,50 2,25
177145 DNES 09:00 Maslyanka, Sergey - Kolos, Yury 1,93 1,69
174038 DNES 09:10 Teterya, Yuriy - Pismenniy, Evgeniy 1,25 3,21
174117 DNES 09:15 Vasylchuk, Pavlo - Zaika, Bogdan 1,93 1,69
174772 DNES 09:20 Shcherbak, Denys - Boiko, Serhii 1,69 1,93
125626 DNES 09:30 Krysak, Andrey - Guchok, Andrey 1,54 2,17
177144 DNES 09:35 Maksimiv, Sergey - Zenyuk, Andrey 1,80 1,80
174111 DNES 09:45 Gogenko, Sergiy - Artem, Gubenko 1,56 2,13
174098 DNES 09:50 Harenko, Stanislav - Yanishevskiy, Ilya 1,25 3,21
174788 DNES 09:55 Tkachenko, Oleksandr - Schepanskiy, Yuriy 1,34 2,74
144291 DNES 10:05 Yasashnyi, Denys - Lohosha, Dmytro 1,50 2,25
177152 DNES 10:10 Maslyanka, Sergey - Pidleteichuk, Petro 2,06 1,60
174045 DNES 10:20 Didukh, Viktor - Teterya, Yuriy 2,15 1,55
174112 DNES 10:25 Omelchuk, Bogdan - Vasylchuk, Pavlo 1,80 1,80
174790 DNES 10:30 Boiko, Serhii - Zhukovskij, Aleksandr 1,69 1,93
177154 DNES 10:45 Zenyuk, Andrey - Kolos, Yury 1,54 2,17
174118 DNES 10:55 Artem, Gubenko - Tsybulin, Sergey 1,80 1,80
174663 DNES 11:00 Yanishevskiy, Ilya - Shchytka, Oleksandr 1,40 2,52
174791 DNES 11:05 Tkachenko, Oleksandr - Boiko, Serhii 1,34 2,74
144292 DNES 11:15 Yasashnyi, Denys - Guchok, Andrey 1,45 2,36
177153 DNES 11:20 Maslyanka, Sergey - Zenyuk, Andrey 2,25 1,50
174042 DNES 11:30 Gogenko, Sergiy - Pismenniy, Evgeniy 1,40 2,52
174119 DNES 11:35 Harenko, Stanislav - Zaika, Bogdan 1,34 2,74
174792 DNES 11:40 Shcherbak, Denys - Schepanskiy, Yuriy 1,36 2,68
125625 DNES 11:50 Krysak, Andrey - Lohosha, Dmytro 1,69 1,93
177163 DNES 11:55 Maksimiv, Sergey - Pidleteichuk, Petro 1,45 2,37
174104 DNES 12:05 Didukh, Viktor - Artem, Gubenko 1,60 2,06
174108 DNES 12:10 Omelchuk, Bogdan - Yanishevskiy, Ilya 1,80 1,80
174794 DNES 12:15 Tkachenko, Oleksandr - Shcherbak, Denys 1,50 2,25
144285 DNES 12:25 Yasashnyi, Denys - Krysak, Andrey 1,56 2,12
177161 DNES 12:30 Maslyanka, Sergey - Maksimiv, Sergey 2,37 1,45
174059 DNES 12:40 Gogenko, Sergiy - Teterya, Yuriy 1,93 1,69
177164 DNES 13:05 Pidleteichuk, Petro - Kolos, Yury 1,50 2,25
174113 DNES 13:15 Tsybulin, Sergey - Pismenniy, Evgeniy 1,69 1,93
174121 DNES 13:20 Shchytka, Oleksandr - Zaika, Bogdan 1,80 1,80
174054 DNES 13:50 Didukh, Viktor - Gogenko, Sergiy 1,49 2,27
174110 DNES 13:55 Omelchuk, Bogdan - Harenko, Stanislav 1,50 2,25
174062 DNES 14:25 Artem, Gubenko - Pismenniy, Evgeniy 2,27 1,49
174127 DNES 14:30 Yanishevskiy, Ilya - Zaika, Bogdan 2,66 1,36
173728 DNES 15:00 Teterya, Yuriy - Tsybulin, Sergey 1,40 2,52
174128 DNES 15:05 Vasylchuk, Pavlo - Shchytka, Oleksandr 1,49 2,27